आज आमाको मुख हेर्ने दिन, यस पृथ्वी लोकका सम्पूर्ण आमाहरुलाई कोटी कोटी नमन !

१ महिना अगाडी

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ।। आचार्यदेवो भव ।।। ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ ‘कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति’ उल्लेखित[...][...]