बाजुरा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिपोपना जिल्ला घोषणा !

२ हफ्ता अगाडी

मार्तडी: बाजुरालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिपोपना’ जिल्ला घोषणा गरिएको छ। ‘स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चितता–हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने[...][...]