रोयल कोल्याबोरेटिभ्स धनगढीद्वारा आकस्मिक अटो एम्बुलेन्स सेवा, यी नम्बरमा सम्पर्क गरे घरमै आइपुग्छन् ?

१ महिना अगाडी

धनगढी: रोयल कोल्याबोरेटिभ्स धनगढीले  कोभिड-१९ हेल्थडेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  यहाँका जनतालाई सहज होस् भन्ने उदेश्यले नि :शुल्क  एम्बुलेन्स सेवा[...][...]