धर्मको सार परम प्रकाशको अनुभव !

५ महिना अगाडी

विद्या दुई छन्, एक परा  विद्या अनि अर्को अपरा विद्या। अपरा विद्यामा (भौतिक विद्या) सबै वेद-शास्त्र, उपनिषद, पुराण आउँदछन्, भौतिक[...][...]