न्वाउदेउ स्वास्थ्यचौकी सहीत बैतडीका ६ स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा स्तरोन्नती हुदै

६ महिना अगाडी

बैतडीः बैतडीका ६ ओटा स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ । संघीय सरकारले जिल्लाका ६ ओटा स्वासथ्यचौकीलाई १५ शैइया र[...][...]